Stichting Woord & Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede.
Zij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren.
Zo werken zij aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen zij samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

Vakonderwijs op de Filipijnen

U steunt bij het kopen van een van de handgemaakte gehaakte producten het project voor jongeren op de Filipijnen.

Het vakonderwijsprogramma focust zich op een complete aanpak rondom werkgelegenheid.

Want werk geeft eigenwaarde, inkomen en hoop op een mooie toekomst.

– Vakscholen en bedrijven werken samen;
– Jongeren krijgen een bijpassende baan;
– Zo kunnen ze zelf voorzien in hun levensonderhoud.